Styret

Bli Medlem!

Kvart år blir det valgt nytt styre i Valestrand Hjellvik Supporterklubb. Styret er hovudansvarlig for å gå føre med eit godt eksempel, ut frå VHSK målsettingar og profil. Supporterklubben og styret sitt arbeid skal bli prega av frivillig arbeid, demokrati, lojalitet og likeverd. Supporterklubben har også ein plass i hovudstyret til Valestrand Hjellvik FK.

STYRET 2018

2019 Leiar (1år) Tore Daltveit
2020 Nestleiar (2år) John Einar Tveiten
2019 Styremedlem Kay Stamnes
2019 Styremedlem Chris Stamnes
2020 Styremedlem Erlend Mosevoll
2020 Styremedlem Emil Hartveit
2020 Varamedlem Mathias Hauge
2020 Varamedlem Miriam Kalland